กฎสำหรับกระดานสนทนา! กรุณาอ่านก่อนโพสต์

กระดานสนทนาสำหรับภาษาไทย

Moderator: choat

csterg
Site Admin
Posts: 8618
Joined: Tue Aug 29, 2006 3:09 pm
Location: Corfu, Greece
Contact:

กฎสำหรับกระดานสนทนา! กรุณาอ่านก่อนโพสต์

Post by csterg »

กฎต่อไปนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาจะเป็นไปอย่างราบรื่นและอยู่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้

The Word เป็นซอฟท์แวร์สำหรับคริสเตียนและนี่เป็นกระดานสนทนาสำหรับคริสเตียน ซึ่งควรตระหนักว่า อธิษฐานก่อนโพสต์ อย่าใช้พื้นที่โดยไม่เห็นคุณค่า (เวลาหรือความตั้งใจของผู้อื่นในการให้ข้อมูลและความช่วยเหลือ) ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ The Word
คุณสามารถคาดหวังคำตอบต่อคำถามของคุณที่รวดเร็ว และคาดหวังการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างดีตามหลักการของคริสเตียน และคุณก็ควรให้ความเคารพต่อหลักการเดียวกันนี้ด้วยเช่นกัน
นี่ไม่ใช่กระดานสนทนาเสรี: แต่จะมีผู้ดูแลกระดานสนทนาเพื่อให้อยู่ภายในขอบเขตของกฎเหล่านี้

1 .ให้ความเคารพ การไม่เคารพกันจะไม่ได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนกระดานสนทนาคริสเตียน ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการปฏิบัติของผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่ไม่สุภาพด้วย แม้เป็นการตอบที่ตรงคำถามแต่ยังคงจะต้องให้ความเคารพต่อกัน การไม่เคารพต่อกันจะไม่ยินยอมให้ปฏิบัติ

2 .ไม่โพสต์นอกหัวข้อ ซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่บนกระดานสนทนาและทำให้เสียเวลาในการอ่าน ถ้าคุณต้องการที่จะคุยนอกหัวข้อให้ใช้ข้อความส่วนตัว (PM - private message) กับผู้นั้นโดยตรงหรือแลกเปลี่ยนอีเมล์กัน

3 .ไม่สนทนาเกี่ยวกับเรื่องคณะนิกาย กระดานสนทนานี้สำหรับผู้ใช้ The Word และเรื่องราวเกี่ยวกับ The Word เท่านั้น เราทุกคนต่างมีคณะนิกายที่เฉพาะอยู่แล้ว ดังนั้นกรุณาสนทนากันส่วนตัว การสนทนาในเรื่องคณะนิกายใดๆ จะสิ้นสุดลงในทันที ผู้ดูแลจะขอสงวนสิทธิเพื่อรักษาความถูกต้องในการแสดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนานี้

4 .อย่าผูกมัดโดยการเรียกชื่อ การโพสต์ในลักษณะนี้จะไม่ยินยอมให้ปฏิบัติ ดูในข้อ 1 ข้างต้น

5 .โพสต์อย่างกระชับและตรงประเด็น การเขียนเนื้อความเป็นจำนวนมากต้องสมเหตุสมผล ถามในคำถามของคุณหรือตอบคำถาม หากมากไปกว่านี้บนกระดานสนทนามักจะเป็นเหตุไปสู่การละเมิดกฎในข้อ 2 และ 3 ข้างต้น

6 .เป็นหัวข้อที่เฉพาะและอธิบายเนื้อหาได้ การมีชื่อหัวข้อที่คลุมเครือจะทำให้การนำเข้าสู่กระดานสนทนามีอุปสรรค เช่นใช้ชื่อหัวข้อว่า “ฉันต้องการความช่วยเหลือ!” หรือ “ฉันเป็นผู้ใช้ใหม่” ตัวอย่างของหัวข้อนี้ไม่ได้อธิบายถึงปัญหาหรือคำถามของคุณ

7 .ให้คิดไว้เสมอว่าเมื่อมีคุณมีปัญหาหรือต้องการขอความช่วยเหลือให้ใช้ตัวค้นหา (search) และพยายามแก้ไขด้วยตัวคุณเองก่อนโพสต์เสมอ นี่จะช่วยให้คุณและผู้อื่นประหยัดเวลา หากแม้คุณยังจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็ไม่ควรเดือดดาล

8 .อย่าตะโกน (ภาษาอังกฤษ) SHOUTING (ผมตะโกนแล้วนะ) ตัวอย่างนี้ถือว่าไม่สุภาพ กรุณาเน้นคำโดยใช้ประโยชน์จากตัวหนา (bold) ขีดเส้นใต้ (underline) หรือตัวเอียง (italics ) และอย่าลืมปิดล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ (Caps Locks) ของคุณด้วย

9 .ใช้เพียงหนึ่งหรือสองเครื่องหมายอัศเจรีย์หรือเครื่องหมายคำถาม ไม่มีความจำเป็นสำหรับการจบประโยคเช่นนี้ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 . อย่าใช้คำสาปแช่ง ศัพท์สแลง หรืออักขระแทนคำเหล่านั้น (ASCII substitutes) เป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจเมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ การการละเมิดกฏนี้จะไม่ยินยอมให้ปฏิบัติ และอาจส่งผลให้คุณถูกสั่งห้าม (แบน)

11 . โพสต์ให้ตรงตามภาษาของกระดานสนทนา มีกระดานสนทนาหลายภาษา อย่าใช้ปะปนกัน

12 . อย่าทำลิงค์หรือพยายามแจกจ่ายเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ต้องเคารพต่อลิขสิทธิ์ ก่อนจะทำลิงค์หรือให้ใช้เนื้อหาใดๆ ในกระดานสนทนา คุณต้องแน่ใจก่อนว่าเป็นโดเมนสาธารณะหรือคุณได้รับอนุญาตถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่เนื้อหา

ผู้ดูแล