[www.theword.net]

Twitter live feed  
View unanswered posts | View active topics It is currently Thu May 26, 2022 8:14 pmReply to topic  [ 52 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Magyar modulok 
Author Message

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post A Szentírás néhány igazságának rövid magyarázata
Image
A következő The Word modul, amit elkészítettem szintén az Evangéliumi Kiadó által kiadott könyv.
Joachim Langhammer: A Szentírás néhány igazságának rövid magyarázata

Egy rövid részlet:
Mindnyájan ismerjük Megváltónknak azt a megállapítását, hogy „Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni" (Mt 19,24).
A tű fokán átjutni képtelen tevé­nek háromféle értelmezése lehetséges:
1. Teljesen lehetetlen, hogy a két méternél is magasabb teve átmenjen a var­rótű fokán.
2. Teljesen lehetetlen, hogy egy vastag hajókötelet bárki is át tudjon dugni a varrótű fokán. (A „teve" szó hajtókötelet is jelenthet.)
3. Teljesen lehetetlen, hogy a teve egy városfalon vagy városkapun lévő szűk bejárati nyíláson átjusson, ahogyan azt az Izraelben járó turistáknak be is mutat­ják.

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2
http://blzs.fw.hu/letolt.html

A Szentírás néhány igazságának rövid magyarázata letöltése innen
http://blzs.fw.hu/J.%20Langhammer%20A%20Szentiras%20nehany%20magyarazata.gbk.twm 7.4 MB.
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Fri Jul 30, 2010 6:17 pm
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Bibliai szimbólumok
Image
A következő The Word modul, amit elkészítettem szintén az Evangéliumi Kiadó által kiadott könyv.
Bibliai szimbólumok.

Egy rövid részlet:
"7. ARANY = HIT, HŐSÉG, IGAZSÁG: A rézérc ítéletet /hústestet/, az ezüst kiengeszte lést /lelket/, az arany pedig hitet /vagy szellemet/ jel képez. Gondoljunk csak 1Pét 1,7 -re, ahol a hit próbáját az arany próbájához hasonlítja az apostol. A magát gazdagnak tartó, de langyos Laodiceának azt tanácsolja az Úr, hogy tőle vegyen aranyat /Rev 3,17-18/, hogy valóban gazdag legyen. Jézus Krisztus - hit által velünk közölt és nekünk tulajdonított - igazság/osság/a az egyetlen igazi gazdagság ezen a világon.
Az arany nemcsak a hitnek, a hűségnek és Isten igaz voltának kiábrázolója, hanem Isten megismerésének képe is, ahogy azt a Prov 8,10-ben olvassuk, sőt végül Isten a mi valódi és lényegbeli aranyunk és ezüstünk, azaz tulaj donképpeni gazdagságunk /Jób 22,25/."

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.
http://blzs.fw.hu/letolt.html

Bibliai szimbólumok letöltése innen
http://blzs.fw.hu/Bibliai%20szimbolumok.dct.twm 3.4 MB.
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Thu Aug 12, 2010 12:31 pm
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Csia Lajos Újszövetség fordítása javított
Image
Elérhető és letölthető Csia Lajos Újszövetség fordítása a The Wordben.
Köszönet a jogutódnak az engedélyért.
Mindenképpen érdemes letölteni, mivel javítva lett az előző verzióhoz képest. A régi modult töröljétek le.

"A Csia Lajos-féle fordítás (1978) jellegzetessége, hogy a görög szöveg szó szerinti visszaadására törekszik. A Miatyánk egy részlete pl. így olvasható benne: "Engedd el a mi tartozásainkat, ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak. Ne vígy minket a kísértésbe, hanem ragadj ki a rosszból." Vagy például Mt. 25:21 így szól: "Jól van, derék, hűséges rabszolgám, kevesen hű voltál, sokak fölé foglak állítani." Csia Lajos fordítása tehát nem tekinthető tulajdonképpen fordításnak, hanem egy sajátos vállalkozásnak."
(forrás) http://biblia.hu/bevez/magyar.htm

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2. http://blzs.fw.hu/letolt.html

Csia Újszövetség modul letöltése innen (jobb klikk mentés másként): http://blzs.fw.hu/H%20Csia%202005%2010.08.16.nt 1 MB

Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Tue Aug 17, 2010 9:02 am
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Dr. Budai Gergely Újszövetség fordítása
Image
Elérhető és letölthető Dr. Budai Gergely Újszövetség fordítása a The Wordben.
Néhány hete tettem közzé Budai Gergely Bevezetés az Újszövetségbe modult. Az Újszövetség és a Bevezetés egy könyvben jelent meg 1967-ben.
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/2010/07/budai-gergely-bevezetes-az.html

"1967, Budapest, Budai Gergely budapesti református teológiai professzor Újszövetség fordítását adta ki a Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya... Budai Gergely értelmező fordítást készített, értelmező szöveget írt hozzá. A hivatalos bibliafordító szakbizottságok ellenségesen fogadták, mert munkájuk kritikáját látták benne." http://harangszo.blogspot.com/2010/01/vizsolyi-bibliat-koveto-magyar.html (forrás)

Szerintem rendkívül értékes fordítás, használjátok az Úr dicsőségére.
A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2. http://blzs.fw.hu/letolt.html

Budai Újszövetség modul letöltése innen. http://blzs.fw.hu/H%20Budai%20Gergely%20UT%2010.08.16.nt 1.1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Wed Aug 18, 2010 2:57 pm
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Újszövetség egyszerű fordítás
Image
Elérhető és letölthető az Újszövetség egyszerű fordítás a The Wordben.
A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2. http://blzs.fw.hu/letolt.html
Az Újszövetség egyszerű fordítás modul letöltése innen. http://blzs.fw.hu/H%20Egyszeru%2010.08.19.nt 1.1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Thu Aug 19, 2010 8:06 am
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Ravasz László Újszövetség fordítása javított
Image
Elérhető és letölthető Ravasz László Újszövetség fordítása a The Wordben.
Köszönet a jogutódoknak az engedélyért.
Mindenképpen érdemes letölteni, mivel javítva lett az előző verzióhoz képest. A régi modult töröljétek le.
Ezt a Biblia fordítást sokan ismerik, mivel ez a Gedeon Társaság által ajándékozott Újszövetség.

"1971, Ligonier, Pennsylvania, USA, Ravasz László által fordított Újszövetség, A címlapon ugyan az áll, hogy „fordította Károli Gáspár. A fordítást az eredeti szöveggel egybevetette és átdolgozta Ravasz László”. Ez ennek a nagyformátumú tudósnak és egyházi vezetőnek, nem utolsó sorban igehirdetőnek a szerénységét bizonyítja." (forrás)http://harangszo.blogspot.com/2010/01/vizsolyi-bibliat-koveto-magyar.html

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.http://blzs.fw.hu/letolt.html
Ravasz Újszövetség modul letöltése innen.http://blzs.fw.hu/H%20Ravasz%2010.08.16.nt 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Fri Aug 20, 2010 8:30 am
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Czeglédy Sándor Újszövetség fordítása 1924
Image
Elérhető és letölthető Czeglédy Sándor Újszövetség fordítása a The Wordben.

"1924, Győr, 2. kiad. Budapest, 1930, Újszövetség id. Czeglédy Sándor (1883-1944) fordításában és kiadásában. Czeglédy Sándor nem revíziót hajtott végre, hanem fordítást készített, a kor lelki ébredésének melegségével adta vissza az újszövetségi szöveget." (forrás)http://harangszo.blogspot.com/2010/01/vizsolyi-bibliat-koveto-magyar.html

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.http://blzs.fw.hu/letolt.html
Czeglédy Újszövetség modul letöltése innen. http://blzs.fw.hu/H%20Czegledy%2010.08.21.nt 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Sat Aug 21, 2010 2:30 pm
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Vida Sándor Újszövetség fordítása javított
Image
Elérhető és letölthető Vida Sándor Újszövetség fordítása a The Wordben.
Köszönet a jogutódnak az engedélyért.
Mindenképpen érdemes letölteni, mivel javítva lett az előző verzióhoz képest. A régi modult töröljétek le.

"Vida Sándor (1971) és Csia Lajos (1978) Újszövetség-fordításai, amelyeknek érdekessége, hogy szó szerint próbálják visszaadni az eredeti görög szöveget, ezzel segítve a Biblia tudományos tanulmányozását, valamint az ógörög nyelv tanulását." http://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia-ford%C3%ADt%C3%A1s (forrás)

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2 http://blzs.fw.hu/letolt.html.
Vida Újszövetség modul letöltése innen. http://blzs.fw.hu/H%20Vida%2010.08.16.nt 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Tue Aug 24, 2010 1:08 pm
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Dr Masznyik Endre Újszövetség fordítása 1925
Image
Elérhető és letölthető Dr Masznyik Endre Újszövetség fordítása a The Wordben.

"Masznyik Endre a pozsonyi evangélikus teológia tanára hozzá is fogott egy új, a Károli szöveggel néhol radikálisan szakító fordítás elkészítéséhez. 1917-ben, a reformáció évfordulóján jelentette meg ebből négy evangélium-fordítását. A teljes Újszövetséget 1925-ben adta ki." http://www.bibliatarsulat.hu/tortenet/h_t_mb_karoli.html (forrás)

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2 http://blzs.fw.hu/letolt.html .
Masznyik Újszövetség modul letöltése innen. http://blzs.fw.hu/H%20Masznyik%2010.08.16.nt 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Tue Aug 24, 2010 1:11 pm
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Raffay Sándor Újszövetség fordítás 1929
Image
Elérhető és letölthető Raffay Sándor Újszövetség fordítása a The Wordben.

"1938, Budapest, Czeglédy Sándor és Raffay Sándor a teljes Szentírás revízióját elkészítette, annak próbakidását adta ki a Brit és Külföldi Bibliatársulat. Formáját, papírját, kötését tekintve teljesen olyan, mint egy Károlyi-revízió, de a szövege meglepően friss és nagyszerűen olvasható, irodalmi szöveg ma is. Revízióra kérte a Brit és Külföldi a szerzőpárost, de az a Biblia valójában fordítás. Raffay Sándor evangélikus püspök maga is lefordította és megjelentette 1929-ben az Újszövetséget." http://harangszo.blogspot.com/2010/01/vizsolyi-bibliat-koveto-magyar.html(forrás)

A szokásos helyre feltöltöttem: http://blzs.fw.hu/letolt.html Az elkészített modulok 2.
Raffay Újszövetség modul letöltése innen. http://blzs.fw.hu/H%20Raffay%2010.08.16.nt 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Fri Aug 27, 2010 1:15 pm
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Magyar nyelvi fájl 3.2.0.1100-73
Image
Benjámin fiam elkészítette az új keretprogramhoz a magyar nyelvi fájlt 3.2.0.1100-73.
Töltsétek le és írjátok felül, természetesen Costas-nak is elküldjük, hogy a legközelebbi frissítés már tartalmazza ezt a fájlt.

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2. http://blzs.fw.hu/letolt.html
A magyar nyelvi fájl 3.2.0.1100-73 letöltése innen. http://blzs.fw.hu/hungarian.lng 203 KB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Wed Sep 01, 2010 9:07 pm
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Kecskeméthy István Biblia fordítása 1935
Image
Múlt hónapban számoltam be, hogy elkészítettem Kecskeméthy István által fordított teljes Bibliát modulként a The Wordbe.
Az angol versszámozáshoz igazítottam a Biblia szövegét, hogy a The Wordben egy Igevers se hiányozzon.
Köszönet a Koinónia Kiadónak, hogy engedélyezte a modul elkészítését.
Köszönet az igefórum csapatának a szöveg digitalizálásáért.

"Kecskeméthy István (1864-1938) bibliatudós, teológiai professzor élete a Szentírás-fordítás jegyében telt el. Huszonhat évesen publikálja bibliafordításának első könyvét, az Énekek énekét, 1935-ben látja el kézjegyével az utolsó tisztázatot. A nagyalakú, gyönyörű rajzolatú betűkkel létrejött kézirat fennmaradása igazi csoda, a második világháborút követően folyamatosan rejtegetni kellett, mialatt a létező fordítás legendáriuma egyre gazdagodott. Az Erdélybe 1895-ben áttelepült és 1918 után választott hazát változatlanul otthonának tekintő fordító egyetlen pillanatra sem választotta el életét a Szentírástól. Örökösök nélkül távozott el az örökkévalóságba, ránk, az olvasókra bízva nagy értékű örökségét." (forrás) http://www.clchungary.com/biblia-kecskemethy-istvan-forditasa_prd3585.html
A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2. http://blzs.fw.hu/letolt.html
A Kecskeméthy István Biblia fordítása 1935 letöltése innen http://blzs.fw.hu/H%20Kecskemethy%2010.08.20.ont. 3.8 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Fri Sep 17, 2010 8:57 am
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Budai Újszövetség 2. kiadás fejezetcímekkel
Image
Elkészítettem a Budai Gergely Újszövetség fordítás 2. kiadását a The Word-be.
A 2. kiadásban a digitalizálásból adódó nyelvtani hibák lettek javítva és a fejezetcímek módosítva.
HBudai11.03.03.nt modul letöltése innen 1,1 MB.
http://blzs.fw.hu/HBudai11.03.03.nt
(letöltés jobb klikk a linkre, majd mentés másként)
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Thu Mar 03, 2011 10:57 pm
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post A Bibliai nevek és fogalmak szótár függeléke
Image
Rendkívül hasznos szótár az Evangéliumi Kiadó: Bibliai nevek és fogalmak szókönyve.
A szótár függelékét készítettem el modulként a The Word-be, amely tartalmazza az evangéliumi összhangot, és az Örökkévaló neveinek gyűjteményét is.
A Bibliainevekfogalmakkieg.dct.twm modul letöltése
innen: http://blzs.fw.hu/Bibliainevekfogalmakkieg.dct.twm 489 KB
Használjátok az Úr dicsőségére!
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Wed Mar 23, 2011 5:05 pm
Profile WWW

Joined: Sat Nov 07, 2009 2:49 pm
Posts: 97
Location: Hungary
Post Újszövetségi bevezető 12. fejezete
Image
Az Újszövetségi bevezető 12. fejezetét elkészítettem a The Word-be modulként.
Krisztus élete és életének harmóniája található ebben a fejezetben.
Az UTBevezeto.dct.twm modul letöltése innen http://blzs.fw.hu/Spurgeonhit.gbk.twm 8.1 MB
Használjátok az Úr dicsőségére!
Áldás!
Blaci

_________________
http://baranyilaszlozsolt.blogspot.com/


Fri Mar 25, 2011 10:18 pm
Profile WWW
Display posts from previous:  Sort by  
Reply to topic   [ 52 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.
[ Time : 0.970s | 13 Queries | GZIP : Off ]