Kingcomments (Nederlands) - New Resouce!

From here you can check the latest version of the software and related apps (e.g. Importer utillity). New add-on modules will be announced here also (Bibles, commentaries, dictionaries, etc)
User avatar
jonathangkoehn
Posts: 1198
Joined: Wed Sep 29, 2010 11:04 pm
Location: Colorado, United States
Contact:

Kingcomments (Nederlands) - New Resouce!

Post by jonathangkoehn »

Image
Kingcomments (Nederlands)
InleidingHet doel van dit commentaar is mensen aan te moedigen de Bijbel te lezen. Het commentaar is oorspronkelijk gepubliceerd op de website www.kingcomments.com. Van alle Bijbelboeken is een commentaar beschikbaar. De commentaren zijn bedoeld om te helpen de Bijbel persoonlijk te bestuderen. De Bijbelcitaten die in de commentaren voluit geschreven zijn, komen uit de Herziene Statenvertaling als het een citaat uit het Oude Testament betreft en uit de TELOS-vertaling als het een citaat uit het Nieuwe Testament betreft.De commentaren over Job, Psalmen en Jesaja zijn samen met Tony Jonathan geschreven. Het commentaar over Ezechiël is geschreven in nauwe samenwerking met Ron Vellekoop.De Bijbel is het onfeilbare, eeuwige Woord van God. De Bijbel gaat over de Zoon van God, Die Mens werd om aan het kruis te sterven voor zondige mensen. God heeft Hem opgewekt uit de dood en Hij is nu in de hemel. Ieder die zijn zonden belijdt en gelooft in de Zoon en Zijn verzoeningswerk op het kruis, zal niet verloren gaan, maar ontvangt het eeuwige leven. Zo iemand is een kind van God. God vertelt Zijn kinderen in Zijn Woord hoe zij tot Zijn eer kunnen leven en alles wat Hij van plan is hun te geven, vanwege hun verbinding met Zijn Zoon.

Waardering Middelen:
Deze module is omgezet vanuit het publieke domein of er is toestemming gegeven om dit materiaal te gebruiken. De waardering is voor ons alstheWordBooks Team voor het besteden van tijd, geld voor het programmeren en meer activiteiten om de module om te zetten naar het theword Bible software formaat. De module voldoet aan de vereisten voor kwaliteit en consistentie waarbij alle functies op een correcte wijze zijn geïmplementeerd zodat ze op een mooie wijze geïntegreerd zijn in theWord. U kunt kiezen hoeveel waardering u wilt geven voordat u de module in de winkelkar plaatst. Bijv. $0 voor geen waardering, $2, $10, tot het volledige bedrag van $24.
theWord Functies:
  • Vers pop-ups
  • Gebonden aan Bijbelse verwijzingen
  • Volledig doorzoekbare tekst
  • Gemakkelijke navigatie van onderwerpen via de weergave van de onderwerpenboom.
To Get this Resource: https://www.thewordbooks.com/index.php/ ... ederlands/
Jonathan Koehn @ https://www.thewordbooks.com
TotheWord make resources for theWord
2 Timothy 2:15 “Make every effort to present yourself before God as a proven worker who does not need to be ashamed, teaching the message of truth accurately.” NET2